Institut za kozmologiju i filozofiju prirode

Institute for Cosmology and Philosophy of Nature

Znanost u zajednici

Temeljni društveni cilj Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode predstavlja približavanje suvremenih znanstvenih teorija i spoznaja najširoj zajednici, odgajanje mladih naraštaja i novih istraživačkih kadrova, upoznavanje javnosti s empirijsko-znanstvenom i filozofskom metodom ispitivanja stvarnosti, razvijanje kritičkog mišljenja i kritičkog ispitivanja svih prirodnih i društvenih pojava te poticanje progresivnih društvenih tendencija. U tu svrhu članovi Instituta su, planski i u skladu s programom i ciljevima Instituta, uključeni u kontinuirane aktivnosti popularizacije znanosti u široj društvenoj zajednici.

Institut je otvoren za suradnju s organizacijama civilnog društva i javnim institucijama u svrhu stvaranja znanstveno-obrazovnih centara širom Hrvatske i šire, a u cilju ostvarivanja vizije potpune uključenosti znanosti u zajednicu.

U svom dosadašnjom radu članovi Instituta su, u suradnji s lokalnim organizacijama civilnog društva i institucijama grada Križevaca, pokrenuli izgradnju Kozmološkog centra sa zvjezdarnicom, kao mjesta sinteze znanstvenih istraživanja i popularizacije znanosti - na temelju dobivanja sredstava iz dva europska fonda ukupne vrijednosti 4,7 milijuna kuna.

Cilj Instituta je daljnje širenje ove inicijative te njezina realizacija u drugim sredinama.